Start arrow Privacy Beleid
Privacy Beleid

Deze internetsite wordt u aangeboden door X-arcade.nl.

Aansprakelijkheid
X-arcade.nl zet zich in voor juiste en actuele informatieverstrekking op de site, maar kan geen garanties geven voor nauwkeurigheid en volledigheid. X-arcade.nl aanvaardt derhalve geen aansprakelijkheid voor (vermeende) directe, indirecte of andere schade, voortvloeiend uit het bezoeken van (of het niet kunnen verkrijgen van toegang tot) deze site, of die het gevolg mocht zijn van gebreken in de juistheid en/of volledigheid van de op de website beschikbare informatie.

Hyperlinks
Bepaalde hyperlinks in onze site kunnen u brengen naar sites van derden. X-arcade.nl aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de daar aangeboden informatie.

Privacystatement
X-arcade.nl vindt het van essentieel belang dat de persoonlijke gegevens van onze bezoekers op de X-arcade.nl website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden behandeld en beveiligd. Voorop staat dat wij ons in alle gevallen houden aan de eisen die de Wet bescherming persoonsgegevens stelt.

X-arcade.nl gebruikt de persoonsgegevens om de volgende diensten te leveren:

Gegevens over het gebruik van de site en de feedback die we krijgen van onze bezoekers helpen ons om onze site verder te ontwikkelen en te verbeteren.

Als u reageert op een actie, enqu�te of prijsvraag, vragen wij uw naam, adres en e-mailadres. Deze gegevens gebruiken we om de actie uit te voeren, de prijswinnaar(s) bekend te maken, en de respons op onze marketingacties te meten.
Verder hebben wij uw adresgegevens nodig om u door u bestelde items, zoals aangevraagde folders of kaartjes, toe te sturen.
Ook vragen wij uw naam en adres wanneer u klantenservice benadert, bijv. met een melding over verloren voorwerpen.

Geen gebruik van gegevens door derden
X-arcade.nl stelt onder geen beding uw gegevens ter beschikking aan derden. Ook zullen uw gegevens niet worden verkocht. X-arcade.nl is soms bij wet verplicht om persoonsgegevens te verstrekken. Mocht zich dat voordoen, dan zullen wij ons uiteraard ook bij deze wettelijke verplichting houden aan de eisen zoals deze door de Wet bescherming persoonsgegevens zijn vastgesteld.

Klikgedrag
Op de website worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, zoals de meest gevraagde pagina's. Het doel hiervan is om de inrichting van de website te optimaliseren, zodat X-arcade.nl haar dienstverlening verder kan optimaliseren.

Privacybeleid van derden
Op de website van X-arcade.nl treft u een aantal links aan naar andere, niet bij X-arcade.nl behorende, websites. X-arcade.nl kan geen verantwoordelijkheid dragen met betrekking tot de wijze waarop deze partijen omgaan met persoonsgegevens. Wij adviseren u daarom om u altijd op de hoogte te stellen van het privacybeleid van deze partijen of om contact met hen op te nemen voor een nadere toelichting op hun beleid rond het gebruik van persoonlijke gegevens.

Vragen
Heeft u naar aanleiding van deze informatie nog specifieke vragen of opmerkingen over ons privacybeleid, dan kunt u contact opnemen met This e-mail address is being protected from spam bots, you need JavaScript enabled to view it

Wijzigingen
X-arcade.nl behoudt zich het recht voor om, waar nodig, wijzigingen aan te brengen in het privacystatement. Dit beleid zal echter nimmer in strijd zijn met de eisen zoals deze zijn gesteld in de Wet bescherming persoonsgegevens.

Informatie met betrekking tot advertenties die zijn aangeboden door google:

Wij maken gebruik van externe advertentiebedrijven om advertenties weer te geven wanneer u onze website bezoekt. Deze bedrijven gebruiken mogelijk informatie (niet uw naam, adres, e-mailadres of telefoonnummer) over uw bezoek aan deze of aan andere websites om advertenties weer te geven over goederen en services waarin u wellicht geïnteresseerd bent. Als u hierover meer informatie wenst of als u wilt voorkomen dat deze bedrijven deze informatie gebruiken, klikt u op deze link.

Nog meer informatie vind u op : https://www.google.com/adsense/support/bin/answer.py?answer=100557&hl=nl